Склад кафедри

КУЗИК Олександр Володимирович (нар. у 1985) к.т.н. (2012), доцент, завідувач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 2007р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет, в 2011 році – аспірантуру КНТУ. З 2014 р. обіймає посаду старшого викладача, з 2015 р. – доцента, з 2023 р. – завідувача кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів: динамічне трибоматеріалознавство, тертя та зношування в машинах. Автор 27 наукових праць, з них 20 статей, 5 деклараційних патентів України та 2 навчально-методичні праці.

Викладає дисципліни: фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, основи обробки металів, технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, системи технологій.

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: kuzykov@gmail.com

КОНОНЧУК Сергій Васильович – к.т.н (2013), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 2001 р. закінчив Кіровоградський державний тхнічний університет за спеціальністю «Обладнання та технології ливарного виробництва», кваліфікаційний рівень – магістр. Після закінчення аспірантури з 2006 р. працював на посадах асистента, викладача, старшого викладача. З 2015 р. обіймає посаду доцента кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів – удосконалення ливарних процесів на основі дослідження взаємозв’язку між їх параметрами. Автор 71 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 24 патентів, 8 методичних вказівок, одного навчального посібника.

Викладає дисципліни: основи 3Д моделювання в ливарному виробництві, технологія ливарного виробництва, фізико-хімічні основи ливарного виробництва, комп’ютерне проектування оснащення ливарного виробництва, теплотехніка та теплопостачання

Робочий телефон: +38(0522)390-455

Електронна адреса: kononchuk_s@ukr.net

КРОПІВНА Альона Володимирівна – к.т.н. (2006), доцент кафедри матеріалозновства та ливарного виробництва.

У 2001 закінчила Кіровоградський державний технічний університет, де з того ж року працює на посадах лаборанта, викладача, доцента кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів: дослідження віброакустичних характеристик металорізального обладнання. Автор 16 наукових та науково-методичних праць. Автор 3 винаходів.

Викладає дисципліни: інтелектуальна власність, патентознавство, стандартизація і сертифікація, правові основи, авторське право, технічна документація, товарознавство

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: vlkropivny@gmail.com

ЛОМАКІН Віктор Миколайович – к.т.н. (2000), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 1993 р. закінчив КІСМ. Після закінчення аспірантури з 1997 р. працював в інституті на посадах інженера науково-дослідного відділу, асистента кафедри гідравліки, теплотехніки та ливарного виробництва.

З 2000 р. обіймає посаду старшого викладача, а з 2002 р. – доцента кафедри.

Сфера наукових інтересів – теорія формування відливка в ливарній формі; механізація і автоматизація ливарних технологій. Автор 14 наукових праць та методичних розробок.

Викладає дисципліни: ливарні сплави та плавка, програмне забезпечення САПР, теорія ливарних сплавів, теорія формування відливка, конструювання оснащення ливарних цехів, експлуатація та обслуговування машин, теоретичні основи теплотехніки, теплопостачання та вентилція, термодинаміка та теплові процеси зварювання.

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: vik284333@gmail.com

СКРИПНИК Олександр Вікторович – к.т.н (2010), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 1989 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Машини та технологія ливарного виробництва», кваліфікаційний рівень – спеціаліст. Після закінчення аспірантури з 1996 р. працював на посадах асистент кафедри ливарного виробництва, викладача кафедр обробки металів тиском та ливарного виробництва і матеріалознавства та ливарного виробництва.

З 2010 р. обіймає посаду старшого викладача, а з 2011 р. – доцента кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва

Сфера наукових інтересів – ресурсо- та енергозберігаючі технології; конструювання та автоматизація обладнання ливарних цехів. Автор 105 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 35 патентів, 11 методичних вказівок, 1 навчального посібника.

Викладає дисципліни: обладнання фінішних операцій в ливарних цехах, формувальне, стержневе, сумішеприготувальне ливарне обладнання, автоматизація обладнання ливарного виробництва, ресурсо- та енергозбереження при виробництві матеріаліві, проектування ливарних цехів, основи теплотехніки.

Робочий телефон: +38(0522)-390-488

Електронна адреса: skripnik1966@ukr.net

БОСИЙ Микола Вікторович – старший викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 1986 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Машини і технологія ливарного виробництва», одержав кваліфікацію інженера-механіка. З 1998 по 1991 р.р. працював на посаді інженера науково-дослідного відділу. Після закінчення аспірантури у 1994 році працював на посадах асистента, провідного фахівця кафедри ливарного виробництва. З 2012 року викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва. З 2023 року старший викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів – енергозберігаючі технології в ливарному виробництві; підвищення ефективності теплотехнологічних систем. Автор 120 наукових праць, з них: 1 Scopus, 1 в міжнародному виданні країн ОЕСР, 35 фахових статтей, 1 навчальний посібник, 7 колективних монографій, 7 патентів, 58 тез конференцій, 10 методичних рекомендацій.

Викладає дисципліни: основи інженерної діяльності, математичні моделі техпроцесів лиття, печі ливарного виробництва, лиття неметалевих матеріалів, хімічні процеси в ливарному виробництві, теоретичні основи теплотехніки, теплотехніка і теплопостачання.

Робочий телефон: +38(0522)-390-488

Електронна адреса: bosiymv@ukr.net

МОЛОКОСТ Людмила Анатоліївна – викладач кафедри матеріалозновства та ливарного виробництва.

У 1992 закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Сільськогосподарські машини». З 1985 року працює в інституті на кафедрі ТКМ та матеріалознавство лаборантом, інженером, асистентом. З 2011 року викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва ЦНТУ.

Сфера наукових інтересів: дослідження підвищення довговічності, надійності деталей машин та сучасних технологій основних виробництв. Автор більше 10 наукових праць та методичних розробок, співавтор 2 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: ТКМ і матеріалознавство, система технологій, технологія основних виробництв

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: lyudmila.molokost67@gmail.com

НЕВДАХА Наталія Анатоліївна – завідувач навчальної лабораторії кафедри матеріалозновства та ливарного виробництва.

У 1987 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Будівельні, дорожні машини та устаткування», у 2009 році закінчила аспірантуру Кіровоградського національного технічного університету. З 1987 року працювала на посаді інженера - механіка, старшого лаборанта. З 2020 року обіймає посаду завідувача навчальної лабораторії кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва ЦНТУ.

Сфера наукових інтересів: вдосконалення вузлів дорожних, будівельних та сільськогосподарських машин. Автор більше 10 наукових праць та методичних розробок.

Робочий телефон: +38(0522)-390-591

Електронна адреса: natalian65@ukr.net

ШМАТЬКО Сергій Іванович – фахівець 1 категорії, інженер кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 1984 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент». З 1977 року працював на посаді техніка, навчального майстра, завідувача навчальної лабораторії. З 2021 року обіймає посаду – фахівець 1 категорії, інженер кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва ЦНТУ.

Електронна адреса: shmatkosi@ukr.net

БОСА Олена Анатоліївна – лаборант кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

З 1991р. працює на кафедрі на посадах техніка, лаборанта.

Співавтор 7 наукових праць.

Робочий телефон: +38(0522)-390-488

Електронна адреса: bosaoa@ukr.net

© 2024 KNTU