Дисципліни та методичне забезпечення

Перелік навчальних дисциплін

Освітньо-професійної програми спеціальності 131 - Прикладна механіка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Назва

Силабус

Обов’язкові навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки

1

Інтелектуальна власність

силабус

2

Діджиталізація виробничих процесів машинобудівних підприємств

силабус

Вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки

1

Автоматизація обладнання ливарного виробництва

силабус

2

Проектування ливарних цехів

силабус

3

Ресурси та енергозбереження при виробництві матеріалів

силабус

4

Хімічні процеси в ливарному виробництві

силабус

5

Лиття неметалевих матеріалів

силабус

6

Комп'ютерне проектування оснастки ливарного виробництва

силабус

7

Контроль якості в ливарному виробництві

силабус

Методичне забезпечення дисциплін росташоване в системі дистанційної освіти MOODLE

Осінній семестр

Весняний семестр

Кропівний В.М.

 1. Утилізація і рекуперація відходів (ЕО)
 2. Інтелектуальна власність
 1. Система технологій

Кропівна А.В.

 1. Інтелектуальна власність (всі)
 2. Патентознавство (ДІ)
 3. Правові основи (АДМ)
 4. Авторське право (ДІ)
 1. Товарознавство
 2. Стандартизація і сертифікація
 3. Технічна документація

Ломакін В.М.

 1. Ливарні сплави та плавка
 2. Програмне забезпечення САПР
 3. Спецвиди лиття

 1. Теорія ливарних сплавів
 2. Теорія формування відливка
 3. Конструювання оснащення ливарних цехів
 4. Експлуатація та обслуговування машин
 5. Теплогазопостачання та вентиляція (БП)
 6. Спецвиди лиття

Скрипник О.В.

 1. Обладнання ливарних цехів
 2. Комп’ютерне проектування обладнання
 3. Інформаційні технології лив. вир-ва
 4. Автоматизація обладнання лив.вир-ва
 5. Проектування ливарних цехів
 1. Обладнання ливарних цехів
 2. Ресурси та енергозбереження
 3. Промислові роботи
 4. Теоретичні основи теплотехніки (АТ)

Кузик О.В.

 1. Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів (ЗВ)
 2. Основи обробки металів (ЗВ)
 3. ТКМ і матеріалознавство (МБ,ПМ,АТ)
 4. Матеріалознавство і термічна обробка зварнх з’єднань (ЗВ)

 1. Комп’ютерне забезпечення лив. вир-ва
 2. Система технологій
 3. Матеріалознавство

Конончук С.В.

 1. Основи наукових досліджень
 2. Теорія технічних систем
 3. Технологія ливарного виробництва
 4. Теплотехніка ливарних процесів
 1. Технологія ливарного виробництва
 2. Печі ливарних цехів
 3. ФХОЛВ
 4. Комп’ютерне проектування оснащення
 5. Теплотехніка та теплопостачання (ЕC)

Босий М.В.

 1. Історія інженерної діяльності
 2. Математичні моделі техпроцесів лиття
 3. Теоретичні основи теплотехніки (ІМ)
 1. Хімічні процеси в ливарному виробництві
 2. Лиття неметалевих матеріалів
 3. Теоретичні основи теплотехніки (МБ)
 4. Теплотехніка та теплопостачання (ПМ)
 5. Робоча професія

Молокост Л.А.

 1. ТКМ і матеріалознавство (ІМ,МБ)
 2. Технологія основих виробництв (ЕО)
 1. Технологія галузі
 2. Контроль якості покриття
© 2023 KNTU