Науково-дослідна робота

У ЦНТУ на кафедрі матеріалознавства та ливарного виробництва введений в експлуатацію растровий електронний мікроскоп моделі РЕМ -106И з камерою низького вакууму та системою енергодисперсійного мікроаналізу.

Технічні можливості мікроскопу:

-     отримання зображень поверхні: металів, напівпровідників, діелектриків;

-     можливість регулювання збільшення від 15 до 300 тис. Крат;

-     проведення якісного та кількісного спектрального рентгенівського мікроаналізу в динамічному режимі;

-     діапазон хімічних елементів, які фіксує мікроаналізатор, знаходяться в мажех від бору (В) до урану (U) ;

-     роздільна здатність приладу при отриманні зображення 4 нм, мікроаналізатора при наборі спектру - 143еВ;

-     відносна похибка вимірювання кількістного мікроаналізу при наявності елемента в зразку від 100% до 10% становить 4% та від 10% до 1% похибка рівна 50%.

Камера зразків обладнана рухомим столиком, що дає можливість переміщувати зразок в динамічному режимі.

Розмір зразка повинен не перевищувати об’єм циліндричної форми висотою та діаметром основи 50мм.

Збереження чіткого зображення на діелектричних зразках забезпечує низьковакуумний режим, який дозволяє нейтралізувати поверхневі заряди за рахунок інтенсивнішої взаємоді поверхні з молекулами повітря.

Електронна гармата має можливість змінювати прискорючу напругу в межах від 1 до 30 тисяч вольт, що дозволяє впливати за необхідності на вигляд характеристичного спектру випромінювання.

Виготовлення знімків поверхні зразка по черзі за допомогою датчика вторинних та відбитих електронів дозволяє мати більше інформації про реальний рельєф поверхні.

Зупинка розгортки електронного променя дозволяє проводити набір характеристичного спектра як по растру, так і в конкретній точці.

Мікроскоп обладнаний енергодисперсійним мікроаналізатором для виявлення хімічних елементів наявних у зразку

Мікроскоп має сертифікат приналежності до типу засобів вимірювальної техніки.

Запрошуються до науково-технічної співпраці всі зацікавлені юридичні та фізичні особи.

© 2023 KNTU