Склад кафедри

КОНОНЧУК Сергій Васильович – к.т.н (2013), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 2001 р. закінчив Кіровоградський державний тхнічний університет за спеціальністю «Обладнання та технології ливарного виробництва», кваліфікаційний рівень – магістр. Після закінчення аспірантури з 2006 р. працював на посадах асистента, викладача, старшого викладача. З 2015 р. обіймає посаду доцента кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів – удосконалення ливарних процесів на основі дослідження взаємозв’язку між їх параметрами. Автор 22 наукових та навчально-методичних публікацій, 3 патентів на винаходи.

Викладає дисципліни: основи наукових досліджень, теорія технічних систем, технологія ливарного виробництва, теплотехніка ливарних процесів, печі ливарних цехів, фізико-хімічні основи ливарного виробництва, комп’ютерне проектування оснащення ливарного виробництва, теплотехніка та теплопостачання

Робочий телефон: 390-455

Електронна адреса: kononchuk_s@ukr.net

КРОПІВНИЙ Володимир Миколайович – к. т. н. (1983), професор (2005), ректор Центральноукраїнського національного технічного університету, Заслужений працівник освіти України.

Інженер-механік. У 1977 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Машини та технологія ливарного виробництва». У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення технології виробництва чавуну з вермикулярним графітом як матеріалу навантажених деталей тракторів». Із 1983 року, після закінчення аспірантури, в університеті обіймає посади: старшого викладача, доцента, заступника декана та декана факультету фундаментальної підготовки (1990-1996). завідувача кафедри технології металів та матеріалознавства, проректора з наукової роботи (1996-2014). Член спеціалізованої вченої ради ЦНТУ.

Сфера наукових інтересів: удосконалення технології виробництва високоміцного чавуну та зміцнення матеріалів, розробка корпоративних інформаційно – аналітичних систем інноваційної діяльності. Підготував 4 кандидатів наук. Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць, 12 підручників та навчальних посібників, 10 винаходів.

Викладає дисципліни: інтелектуальна власність, основи наукових досліджень, утилізація і рекуперація відходів.

Робочий телефон: +38(0522)-390-532

Електронна адреса: vlkropivny@gmail.com

КРОПІВНА Альона Володимирівна – к.т.н. (2006), доцент кафедри матеріалозновства та ливарного виробництва.

У 2001 закінчила Кіровоградський державний технічний університет, де з того ж року працює на посадах лаборанта, викладача, доцента кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів: дослідження віброакустичних характеристик металорізального обладнання. Автор 16 наукових та науково-методичних праць. Автор 3 винаходів.

Викладає дисципліни: інтелектуальна власність, патентознавство, стандартизація і сертифікація, правові основи, авторське право, технічна документація, товарознавство

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: vlkropivny@gmail.com

КУЗИК Олександр Володимирович (нар. у 1985) к.т.н. (2012), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 2007р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет, в 2011 році – аспірантуру КНТУ. З 2014 р. обіймає посаду старшого викладача, а з 2015 р. – доцента кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів: динамічне трибоматеріалознавство, тертя та зношування в машинах. Автор 27 наукових праць, з них 20 статей, 5 деклараційних патентів України та 2 навчально-методичні праці.

Викладає дисципліни: фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, основи обробки металів, технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, системи технологій.

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: kuzykov@gmail.com

ЛОМАКІН Віктор Миколайович – к.т.н. (2000), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 1993 р. закінчив КІСМ. Після закінчення аспірантури з 1997 р. працював в інституті на посадах інженера науково-дослідного відділу, асистента кафедри гідравліки, теплотехніки та ливарного виробництва.

З 2000 р. обіймає посаду старшого викладача, а з 2002 р. – доцента кафедри.

Сфера наукових інтересів – теорія формування відливка в ливарній формі; механізація і автоматизація ливарних технологій. Автор 14 наукових праць та методичних розробок.

Викладає дисципліни: ливарні сплави та плавка, програмне забезпечення САПР, теорія ливарних сплавів, теорія формування відливка, конструювання оснащення ливарних цехів, експлуатація та обслуговування машин, теоретичні основи теплотехніки, теплопостачання та вентилція, термодинаміка та теплові процеси зварювання.

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: vik284333@gmail.com

СКРИПНИК Олександр Вікторович – к.т.н (2010), доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 1989 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Машини та технологія ливарного виробництва», кваліфікаційний рівень – спеціаліст. Після закінчення аспірантури з 1996 р. працював на посадах асистент кафедри ливарного виробництва, викладача кафедр обробки металів тиском та ливарного виробництва і матеріалознавства та ливарного виробництва.

З 2010 р. обіймає посаду старшого викладача, а з 2011 р. – доцента кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва

Сфера наукових інтересів – ресурсо- та енергозберігаючі технології; конструювання та автоматизація обладнання ливарних цехів. Автор 67 наукових та навчально-методичних публікацій.

Викладає дисципліни: обладнання ливарних цехів, автоматизація обладнання ливарного виробництва, промислові роботи в ливарному виробництві, інформаційні технології в ливарному виробництві, ресурсо- та енергозбереження в ливарному виробництві, комп’ютерне забезпчння ливарного виробництва, комп’ютерне проектування обладнання ливарного виробництва.

Робочий телефон: +38(0522)-390-488

Електронна адреса: skripnik1966@ukr.net

БОСИЙ Микола Вікторович – викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

У 1986 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Машини і технологія ливарного виробництва», одержав кваліфікацію інженера-механіка. З 1998 по 1991 р.р. працював на посаді інженера науково-дослідного відділу. Після закінчення аспірантури у 1994 році працював на посадах асистента, провідного фахівця кафедри ливарного виробництва. З 2012 року викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.

Сфера наукових інтересів – енергозберігаючі технології в ливарному виробництві. Автор 18 наукових праць.

Викладає дисципліни: історія інженерної діяльності, введення в спеціальність, математичні моделі техпроцесів лиття, лиття неметалевих матеріалів, основи хімії ливарних процесів, теоретичні основи теплотехніки, теплотехніка і теплопостачання.

Робочий телефон: +38(0522)-390-488

Електронна адреса: bosiymv@ukr.net

МОЛОКОСТ Людмила Анатоліївна – викладач кафедри матеріалозновства та ливарного виробництва.

У 1992 закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Сільськогосподарські машини». З 1985 року працює в інституті на кафедрі ТКМ та матеріалознавство лаборантом, інженером, асистентом. З 2011 року викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва ЦНТУ.

Сфера наукових інтересів: дослідження підвищення довговічності, надійності деталей машин та сучасних технологій основних виробництв. Автор більше 10 наукових праць та методичних розробок, співавтор 2 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: ТКМ і матеріалознавство, система технологій, технологія основних виробництв

Робочий телефон: +38(0522)-390-455

Електронна адреса: lyudmila.molokost67@gmail.com

© 2022 KNTU